tiga raja

Hari Raya Penampakan Tuhan ( Hari Anak Misioner sedunia)

Teladan para sarjana dari Timur membukan jalan bagi kita . Mereka itu orang – orang sederhana, terbuka terhadap tanda- tanda zaman dan siap untuk pertualangan dalam iman. Mereka mau merendahkan diri dan sanggunp mempercayai orang lain yang besedia menerangkan rencana Allah....
Read More →
gereja khatolik andalas

Selamat Datang di Gereja Khatolik Kristus Raja

Gereja Khatolik Kristus Raja , Gereja tertua ke dua setelah Geraja khatedral Makassar, yang beridiri tahun 1939. bersambung…..
Read More →